Zbiornik Jeziorsko- Modernizacja Jazu

Trwają prace związane przygotowaniem do montażu klap oraz upustów dennych na przęśle nr 3 jazu w zaporze czołowej zbiornika wodnego „Jeziorsko”. Całkowita wartość projektu wynosi 31 mln PLN brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn