Aktualności

Remont skarpy odwodnej zbiornika wodnego Otmuchów

Przystąpiliśmy do prac związanych z wykonaniem narzutu kamiennego oraz odbudową bruków ubezpieczenia skarpowego zapory czołowej zbiornika wodnego Otmuchów. Zadanie realizowane jest na zlecenie PGW Wody Polskie, termin wykonania robót to 10.12.2025 r., wartość robót 17,7 mln zł.

Więcej informacji pod poniższym linkiem.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7184550771831566336

Modernizacja stopnia wodnego w Brzegu Dolnym

Tak obecnie, po pracach modernizacyjnych realizowanych przez nas w ramach kilku projektów w latach 2012-2022, prezentuje się stopień wodny w Brzegu Dolnym. Łączna wartość zrealizowanych prac to przeszło 98 mln złotych. W ramach robót wykonano m.in. roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu, modernizację śluzy oraz modernizację przepławki dla ryb.

Zbiornik Jeziorsko- Modernizacja Jazu

Trwają prace związane przygotowaniem do montażu klap oraz upustów dennych na przęśle nr 3 jazu w zaporze czołowej zbiornika wodnego „Jeziorsko”. Całkowita wartość projektu wynosi 31 mln PLN brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Remont Jazu V- lewego brzegu Kanału Gliwickiego

Na Kanale Gliwickim trwają prace związane z Remontem Jazu V.  Zakończyliśmy pogrążanie grodzic od strony wody górnej, przy użyciu sprzętu pływającego. Całkowita wartość zadania wyniesie niespełna 6 mln PLN brutto. Planowany termin zakończenia prac to listopad 2023 r.

Prace modernizacyjne na stopniu wodnym na rzece Odra w Dobrzeniu Wielkim

Trwają prace związane z przebudową jazu sektorowego w Dobrzeniu w ramach zadania „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – woj. Opolskie – etap II”. Całkowita wartość zadania polegającego na przebudowie jazów sektorowych w Dobrzeniu, Groszowicach i Krępej wyniesie około 190 mln PLN brutto. Zadanie zostało współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakończenie prac związanych z modernizacją stopnia wodnego Rędzin

W dniu 28.04.2023 zakończyliśmy realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” realizowanego od lipca 2018 r. Wartość zrealizowanych prac wyniosła przeszło 57 PLN zł brutto. Zadanie zostało współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ostatnie realizacje

Realizacje

Sprawdź nasze ostatnie realizacje.