Aktualności

Modernizacja stopnia wodnego w Brzegu Dolnym

Tak obecnie, po pracach modernizacyjnych realizowanych przez nas w ramach kilku projektów w latach 2012-2022, prezentuje się stopień wodny w Brzegu Dolnym. Łączna wartość zrealizowanych prac to przeszło 98 mln złotych. W ramach robót wykonano m.in. roboty remontowo-modernizacyjne na stopniu, modernizację śluzy oraz modernizację przepławki dla ryb.

Zbiornik Jeziorsko- Modernizacja Jazu

Trwają prace związane przygotowaniem do montażu klap oraz upustów dennych na przęśle nr 3 jazu w zaporze czołowej zbiornika wodnego „Jeziorsko”. Całkowita wartość projektu wynosi 31 mln PLN brutto. Zadanie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Remont Jazu V- lewego brzegu Kanału Gliwickiego

Na Kanale Gliwickim trwają prace związane z Remontem Jazu V.  Zakończyliśmy pogrążanie grodzic od strony wody górnej, przy użyciu sprzętu pływającego. Całkowita wartość zadania wyniesie niespełna 6 mln PLN brutto. Planowany termin zakończenia prac to listopad 2023 r.

Prace modernizacyjne na stopniu wodnym na rzece Odra w Dobrzeniu Wielkim

Trwają prace związane z przebudową jazu sektorowego w Dobrzeniu w ramach zadania „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Gliwice – woj. Opolskie – etap II”. Całkowita wartość zadania polegającego na przebudowie jazów sektorowych w Dobrzeniu, Groszowicach i Krępej wyniesie około 190 mln PLN brutto. Zadanie zostało współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zakończenie prac związanych z modernizacją stopnia wodnego Rędzin

W dniu 28.04.2023 zakończyliśmy realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stopnia wodnego Rędzin na Odrze w km 260,7 – przystosowanie do III klasy drogi wodnej” realizowanego od lipca 2018 r. Wartość zrealizowanych prac wyniosła przeszło 57 PLN zł brutto. Zadanie zostało współfinansowane ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ostatnie realizacje

Realizacje

Sprawdź nasze ostatnie realizacje.