Projekty

Modernizacja śluzy Okole wraz z zabudowaniami

Więcej

Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia

Więcej

Remont zapory wodnej z Sulistrowicach

Więcej

Budowa ścieżki rowerowej pod Mostami Warszawskimi

Więcej

Prace przy bulwarze na lewym brzegu rzeki Oławy we Wrocławiu

Więcej

Stopień Brzeg Dolny – Gruntowny remont jazu Brzeg Dolny

Więcej

Budowa Przystani na rzece Odrze przy Ostrowie Tumskim

Więcej

Budowa jazu klapowego z obiektami towarzyszącymi na rz. Odrze

Więcej

Brama Przeciwpowodziowa – Śluza Wodna

Więcej

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

Więcej

Remont jazu Bychowo na rzece Barycz – gm. Żmigród

Więcej

Remont jazu Kędzie na rzece Barycz – gm. Żmigród

Więcej

Modernizacja śluz odrzańskich w zarządzie RZGW Gliwice

Więcej

Remont jazu „Ruda Milicka” na rzece Prądnia w gminie Milicz

Więcej

Jaz Ryczeń – remont jazu na rzece Barycz – gm. Góra

Więcej

Remont górnego języka rozdzielczego na stopniu wodnym: rz. Odra

Więcej

W czym możemy Ci pomóc