Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Naviga Stal

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonany remont ubezpieczeń Kanału Powodziowego na dolnym stanowisku jazu Bartoszowice, objęty niniejszym zadaniem, rozpoczyna się w km 0+488,4, a kończy w km 0+834,5. Zasięg zrealizowanych robót wynosi ok 346 m. Na tej długości usunięto zgromadzone tam namuły i odkryto zachowane pozostałości ubezpieczeń kamiennych i siatkowo-kamiennych. Rozebrano istniejące ubezpieczenia skarp i dna oraz wyprofilowano skarpy z łagodnym nachyleniem zgodnie z projektem, przywracając im tym samym pierwotnie zakładane parametry. Na odcinku od km 0+488,4 do km 0+550,7 zdjęto warstwę uszkodzonego umocnienia dna, a następnie na rozścielono na wyprofilowanych skarpach geowłókninę igłowaną 400g/m2 i ułożono kosze siatkowo-kamienne o wymiarach 6,0×2,0x0,5 m. W dnie kanału ułożono kamień hydrotechniczny ciężki łamany gr. 80 cm, o średnicy poszczególnych kamieni nie mniejszej niż 60-80 cm. Kamień hydrotechniczny ciężki ułożono na geowłókninie igłowanej 400g/m2 przykrytej kamieniem łamanym o gr. 20 cm. Łączna grubość narzutu kamiennego wynosi 100 cm.

Na odcinku od km 0+550,7 do km 0+689,5 wykonano umocnienia w formie narzutu z kamienia hydrotechnicznego ciężkiego o gr. 60-80 cm sklamrowanego betonem hydrotechnicznym w ilości 100 l/m2 umocnienia. Ta ilość klamrowania gwarantuje, że pierwsza i druga warstwa powierzchniowa narzutu kamiennego zostały zespolone i nie będą się one przemieszczać względem siebie. Łączna grubość umocnienia kamieniem wynosi 80 cm. Skarpy umocniono koszami siatkowo-kamiennymi o wymiarach 6,0×2,0x0,5 m jak na wcześniejszym odcinku.

Od km 0+689,5 do km 0+834,5 w dnie kanału i na skarpach koryta wykonano remont ubezpieczenia z narzutu kamiennego grubości 40 cm. W celu stabilizacji umocnień dna z narzutu kamiennego od km 0+709,5 do km 0+809,5 wykonano odtworzenie umocnień siatkowo-kamiennych w formie 6 gurtów w odstępach co ok. 20 m (w miejscach istniejących). Gurty wykonane były z koszy siatkowo-kamiennych o wymiarach 2,0×1,0x0,5 m układanych na geowłókninie igłowanej 400g/m2.

Wszystkie powierzchnie skarp brzegowych powyżej zwierciadła wody zostały zapiaszczone warstwą grubości 10 cm. Następnie ułożono warstwę humusu grubości 10 cm zagęszczonego powierzchniowo i obsiano mieszanką traw rodzimego pochodzenia.

W km 0+598,9 zlokalizowany jest istniejący wylot kanalizacji deszczowej Ø1000, który został oczyszczony.

PROJECT DETAILS

Inwesor: Energopol Szczecin S.A.
Termin realizacji: 2014-2015
Wartość umowy: 3 298 775,25zł netto

ZAKRES PRAC:

  • Usunięcie zgromadzonych namułów i osadów rzecznych
  • Rozbiórka – starych umocnień dna oraz skarp
  • Wyprofilowanie dna oraz skarp kanałów
  •  Wykonanie umocnienia dna kanałów narzutem cięzkim z kamienia hydrotechnicznego 600-800mm na geo – włókninie oraz 150-350mm
  • sklamrowanie narzutu ciężkiego betonem hydrotechnicznym B25
  • Wykonanie umocnień skarp kanałów z koszy siatkowo-kamiennych 6 x 2 x 0,5 m
  • wykonanie gurtów z koszy siatkowo-kamiennych
  • Zapiszczenie i humusowanie skarp z obsiewem mieszanką traw rodzimych

W czym możemy Ci pomóc