Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 376

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 398

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 416

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 420

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 447

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 459

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /wp-content/themes/bestbuild/inc/redux-framework/redux-framework/inc/extensions/customizer/extension_customizer.php on line 478
Jaz Ryczeń – remont jazu na rzece Barycz – gm. Góra – Naviga Stal

Jaz Ryczeń – remont jazu na rzece Barycz – gm. Góra

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zadania jest „Jaz Ryczeń – remont jazu na rzece Barycz, gm. Góra.”, stanowiący jeden z elementów większego zamierzenia, jakim jest program „Mała retencja wodna – remont jazów. Remont jazów na rz. Barycz, pow. Góra”.

Jaz Ryczeń na rz. Barycz, w km 21+800, zlokalizowany jest w obrębie wsi Ryczeń w gm.

Góra, pow. Góra. Jest to jaz trójprzęsłowy o łącznym świetle równym 14,40 m (3 przęsła x 4,80 m). Maksymalna wysokość piętrzenia wynosi 2,00 m. Jaz zaliczony jest do IV klasy ważności. Jaz został wybudowany przed 1945 rokiem i jest obsługiwany przez administratora rzeki Barycz, tj. Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Inspektorat w Górze.

Podstawową funkcją jazu jest piętrzenie wody w rzece Baryczy w celu regulacji stosunków

wodnych w dolinie Baryczy na potrzeby rolnictwa. Ze względu na utrzymanie zwierciadła wody w rzece na odpowiednio wysokim poziomie dla przeciwdziałania obniżaniu się wody gruntowej i poprawy warunków wilgotnościowych w dolinie, piętrzenie jazem odbywa się przez cały rok, pomijając okresy wyżówek i tarła certy (Vimba vimba).

PROJECT DETAILS

Inwesor: Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń we Wrocławiu
Termin realizacji: 2014
Wartość umowy: 974 742,31zł netto

ZAKRES PRAC:

 • Przygotowaniu drogi dojazdowej oraz zagospodarowanie placu budowy.
 • Zdjęciu humusu.
 • Demontażu mechanizmów oraz zastawek jazu z przeznaczeniem do renowacji.
 • Wykonaniu zamknięć remontowych.
 • Renowacji nawierzchni betonowych oraz prowadnic stalowych.
 • Wbiciu ścianki szczelnej na prawym i lewym brzegu wody dolnej i górnej.
 • Demontażu istniejących koszy siatkowo-kamiennych na skarpie prawego i lewego brzegu wody dolnej.
 • Profilowaniu skarp oraz układaniu bruku na prawym i lewym brzegu wody dolnej i górnej
 • Wbiciu palisady na wodzie górnej i dolnej jako podparcie narzutu kamiennego.
 • Uzupełnienie wyboju dna wody górnej kamieniem hydrotechnicznym.
 • Uzupełnienie wyboju dna wody dolnej kamieniem hydrotechnicznym.
 • Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

W czym możemy Ci pomóc