Modernizacja śluzy Okole wraz z zabudowaniami

OPIS ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRAC:

Inwestycja składała się z 4 części i była realizowana pod opieką konserwatora zabytków.

CZĘŚĆ HYDROTECHNICZNA

  • Awanporty roboty odtworzeniowe skarpy , oczepy, schody, wbijanie ścianek,
  • Remont głowy górnej, komory, głowy dolnej – murowanie ściany z cegły klinkierowej, dylatacje,
  • Zbiorniki oszczędnościowe,
  •  Upust ulgowy zbiornika oszczędnościowego.

CZĘŚĆ MECHANICZNA

  •  Remont zamknięć hydrotechnicznych na śluzie: wrota, klapy, zasuwy kanałów obiegowych.

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

  • Roboty budowlane w zakresie budynku informacyjno – muzealnego oraz 3 maszynowni i jednej sterowni.

CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

  • Linie kablowe, rozdzielnice instalacje zewnętrzne i wewnętrzne.

PROJECT DETAILS

Inwestor: Wody Polskie RZGW w Bydgoszczy
Termin realizacji: 2017-2019
Wartość umowy: 12 231 353,48zł netto

W czym możemy Ci pomóc

good online dating names make dating sites perth wa