Budowa ścieżki rowerowej pod Mostami Warszawskimi

OPIS ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRAC:

 

  • Budowa ścieżki rowerowej od połączenia z ciągiem pieszo rowerowym na koronie wału powyżej mostów Warszawskich drogowych do połączenia ze zjazdem wałowym wału poniżej mostu Warszawskiego kolejowego,
  • Budowa konstrukcji oporowej (ścianki szczelnej) stanowiącej podparcie ścieżki rowerowej na odcinku pomiędzy Mostami Warszawskimi drogowymi, a mostem Warszawskim kolejowym,
  • Rozbiórka istniejących urządzeń cumowniczych i schodów skarpowych na odcinku pomiędzy Mostami Warszawskimi drogowymi, a mostem Warszawskim kolejowym wraz z ich odbudową i budową dwóch dodatkowych w obrębie mostu kolejowego,
  • Budowa obarierowania  demontowalnego na odcinku omiędzy Mostami Warszawskimi drogowymi, a mostem Warszawskim kolejowym.

PROJECT DETAILS

Inwestor: ZDiUM
Termin realizacji: 2015-2016
Wartość umowy: 4 004 822,71zł netto

W czym możemy Ci pomóc