Budowa przystani kajakowej w m. Chobienia

OPIS ZAMÓWIENIA I ZAKRES PRAC:

 

  • Budowa pomostu pływającego dla kajaków i małych jednostek pływających,
  • Budowa budynku zaplecza socjalnego z przepompownią ścieków,
  • Budowa zadaszonej wiaty grillowej z paleniskiem i rusztem,
  • Budowa 4 zadaszonych wiat na polu biwakowym z punktami poboru energii,
  • Budowa altanki widokowej,
  • Instalacja bramki zraszającej,
  • Budowa boiska do siatkówki oraz placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej,
  • Budowa systemu monitoringu,
  • Wykonanie nasadzeń zieleni niskiej.

PROJECT DETAILS

Inwestor: Gmina Rudna
Termin realizacji: 2017-2019
Wartość umowy: 1 931 802,80zł netto

W czym możemy Ci pomóc