Budowa jazu klapowego z obiektami towarzyszącymi na rz. Odrze

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Jaz Klapowy o klapach stalowych (H=4,8 m i L=32m) z napędem hydraulicznym

  • roboty ziemne : wykopy – 1200m
  • roboty żelbetowe,
  • roboty kafarowe – wbicie ścianki szczelnej z grodzic G-62 –283 mb,
  • konstrukcje stalowe

PROJECT DETAILS

Inwesor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul.
Termin realizacji: 2002-2003
Wartość umowy: 6 377 752,00zł netto

W czym możemy Ci pomóc